Pressemelding PIKSEL16 ZERO Level

Pressemelding PIKSEL16 ZERO Level

Piksel 16, ZERO-Level
elektronisk kunst og fri teknologi
24-27 Nov
Bergen, Norway

PIKSEL16 Festival ZERO-LEVEL, elektronisk kunst og fri teknologi.

Et uavhengig blikk på Bergens marine miljø

Fra 24. til 27. november samles kunstnere fra et dusin land på PIKSEL Internasjonale Festival i Bergen. Gjennom konserter, installasjoner, performancer, workshoper og presentasjoner vil kunstnerne dele sine forskjellige innfallsvinkler til vårt marine miljø.

Er fisken vi spiser blitt «femininisert» av forurensing? Hvordan kan vi skape et alternativt kommunikasjonsnettverk i en post-internett tidsalder? Hvordan kan vi samle inn forskningsdata fra havet og lære oss å tolke dem? Kan båter utgjøre et nytt omreisende verktøy for kunstnerisk virksomhet? Er det mulig å lage havgående prototyper basert på nullutslipp?

Bioteknologi er ikke lenger bare et emne for vitenskapsfolk. Også eksperimentelle kunstnere forsker på biologiske, biopolitiske og bioeffektive spørsmål som påvirker samfunnet i sin helhet. Som bevisste samfunnsborgere gransker kunstnere disse spørsmålene og sender dem videre til resten av befolkningen gjennom kunstverk, performancer og workshoper hvor alle er invitert til å delta.

Piksel 16, ZERO-Level, ønsker å rette fokus mot biologiske og sosiale aspekter ved havet som et bærekraftig miljø. ZERO (null) som i: nullutslipp, nullavtrykk, nullavfall, nullenergiforbruk, nullforurensning, nullplastikk, nullforsøpling. Festivalen ønsker også å oppmuntre til bioeffektivitet, bioøkologi, marin arv, bærekraftig sjøtransport og kommunikasjon, vann som lekeplass, og sivilt engasjement.

Piksel 16, ZERO-Level er en internasjonal festival for elektronisk kunst og teknologisk frihet som holdes i Bergen. Fra 24. til 27. november vil konserter, AV-performancer, utstillinger og workshoper finne sted ved BAS (Bergen Arkitekthøgskole), PIKSEL Studio 207 i Strandgaten, Rom 8, og Møllen på Hegreneset. Kunstnere fra et dusin land vil presentere DIY biokunst, DIY elektroniske instrumenter, visuell programmering, livekoding, workshoper for FM-radio, installasjoner og performancer.

CheSjekk ut programmet på https://16.piksel.no/
Du finner oss også på Facebook: https://www.facebook.com/piksel.no/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *