PIKSEL KIDZ Lab :)

PIKSEL KIDZ Lab :)

PIKSEL KIDZ Lab 🙂
CITY SECRETS, CITY LIGTHS & CITY AIR
en ny mediekunstlab for barn og unge!

—————————-
24-26 November
på Landmark/Bergen Kunsthall
—————————–

Piksel KidZ lab tilbyr tre verksteder for barn og unge som en del av
Pikselfestivalen 2016:

The Machine to share secrets!, Cociclo og Living lights!

Verkstedene tar opp aktuell tematikk som sosial kommunikasjon,
luftforurensing/miljøproblematikk og utforskning av de urbane og
naturlige omgivelser gjennom biologiske prosesser. De tre verkstedene
vil resultere i en serie kunstverk produsert av de unge som så skal
stilles ut i forskjellige deler av bybildet. I Piksel KidZ Lab vil
deltagerne gjennom en kreativ prosess høste viktige erfaringer
relatert til kollektiv mestring via pedagogiske metoder basert på
prinsipper som Gjør-det-med-andre (DIWO) og Gjør-det-selv (DIY).
Horisontal læring som oppmuntrer til kulturelt mangfold og kreativ
samhandling på tvers av sosiale skillelinjer.

For påmelding, send en mail til piksel16@piksel.no med tittel:
KIDS-secrets eller KIDS-cociclo eller KIDS-Lights.

Mer info: info@piksel.no

https://16.piksel.no/category/pikselkidz/